Styrelsen

Ordförande

Lars-Arne Fyhr
Nöbbelövs Byväg 47-9
291 91 Kristianstad
[email protected]
Telefon: 044-236216
Mobil 0708-23 62 00

Kassör

Rune Nilsson
Tobakslyckevägen 20
290 34 Fjälkinge
[email protected]
Mobil 0703-63 98 86

Sekreterare

Karin Andersson
Djurröds byväg 2-57
291 92 Kristianstad
[email protected]
Telefon; 044-328012
Mobil 0708-43 68 60

Vice ordförande

Kurt Hambre
Fabriksgatan 2 lgh 1204
291 54 Kristianstad
Telefof; 044-21 18 42
Mobil; 0725-62 18 42

Övriga Ledarmot

Kurt Gullbereg
[email protected]
Telefon; 044-22 70 36
Mobil; 0705-2 70 36

Carin Nilsson
[email protected]
Mobil; 0706-95 77 37

Eva Hilm
Bivägen 23
296 38 Åhus
[email protected]
Telefon: 044 – 24 80 55
Mobil; 0708-24 99 34