Här kan du söka efter de personer som kan svara på dina frågor:

Ordförande:
Lars-Arne Fyhr
Nöbbelövs Byväg 47-9,
291 91 Kristianstad
070 – 823 62 00
Mail: [email protected]

Kassör
Rune Nilsson
Sidensvansvägen 5 A
290 67 Fjälkinge
070 – 363 98 86
Mail: [email protected]

Vice Ordförande:
Kurt Hambre
Fabriksgatan 2 lgh 1204
291 54 Kristianstad
072 – 562 18 42


Sekreterare:
Karin Andersson
Djurröds byväg 2-57
291 92 Kristianstad
070 – 843 68 60
Mail: [email protected]

Ledamot
Monica Brandt
Nygårdsvägen 3C,
291 35 Kristianstad
070 – 086 80 60
Mail: [email protected]

Ledamot
Kurt Gullberg
Rapphönevägen 7B
291 51 Kristianstad
070 – 522 70 36
Mail: [email protected]


Ledamot
Eva Hilm
Talgoxevägen 1 A
296 32 ÅHUS
070 – 824 99 34
ail: [email protected]

Valberedning sammankallande:
Nils-Erik Nilsson
070 – 245 21 02
Mail: [email protected]

Valberedning:
Yvonne Rosander
0708-72 01 45
Mail: [email protected]


Revisor ordinarie sammankallande
Per-Olof Svanbom
070 – 763 82 06
Mail: [email protected]

Ordinarie:
Gunnel Nilsson
072 – 182 03 20
Mail: [email protected]

Revisor ersättare:
Jörgen Nilsson
072 – 523 29 75
Mail: [email protected]